آموزش نرم افزار

۱۳۹۵-۱۱-۱۵

آموزش و راهنمای تصویری روش نصب نرم افزار انسیس 19.2 (Ansys installing guide)

آموزش تصویری و گام به گام نصب و راه اندازی نرم افزار انسیس 19.2. با استفاده از تنها 13 مرحله، نرم افزار انسیس در سیستم شما راه اندازی می شود.
۱۳۹۵-۱۱-۱۵
آموزش نصب آباکوس 2019

آموزش و راهنمای تصویری نصب و فعالسازی نرم افزار آباکوس abaqus 2019

آموزش نصب و فعالسازی نرم افزار آباکوس 2019 به همراه Documentation آن و نحوه رفع تمام مشکلات اجرای آن