فروشگاه

طراحی پلان استادیوم در اتوکد
دانلود پلان آماده و نقشه طراحی شده استادیوم در نرم افزار اتوکد autocad + فایل
۱۳۹۸-۱۰-۱۶
طراحی گاوآهن در نرم افزار سالیدورک | دانلود پروژه دانشجویی ماشین آلات کشاورزی | تلماتو
۱۳۹۸-۱۱-۱۳
نمایش همه

دانلود ریگ خورشیدی طراحی شده ( علوفه جمع کن ) در نرم افزار کتیا | پروژه آماده دانشجویی

26,000 تومان

عنوان: دانلود ریگ خورشیدی طراحی شده ( علوفه جمع کن ) در نرم افزار کتیا | پروژه آماده دانشجویی |
حجم فایل: 13Mb
فرمت: CATPart- CATProduct
این سری بر آن شدیم تا برای شما، به عنوان یک پروژه دانشجویی آماده ، ریگ یا همان جارو ( علوفه جمع کن ) خورشیدی را در نرم افزار کتیا برای شما طراحی کنیم. در این مقاله ابتدا توضیحات مختصری در مورد کارکرد ریگ و سپس تنوع خدماتی که یک ریگ خورشیدی می تواند برای ما ارایه دهد را خدمت شما توضییح داده ایم. علوفه جمع کن خورشیدی طراحی شده در این پروژه به صورت دنباله بند است.


مقدمه ای بر اهمیت ریگ خورشیدی یا جارو ( علوفه جمع کن ):

کاشت علوفه با درو کردن پایان نمی یابـد و چـون علوفـه گیـاهی پرآب است بایـد پـیش از انبـار کـردن رطوبـت آن کاسـته خـشک شـود و خـشک کـردن محصول در مناطق پر آفتابی، با کاربرد کاندیشنر (موور) ممکن است مـشکلی نباشـد ، ولـی در مناطق کم آفتاب و مرطوب و حتی در نواحی خشک، اگر پـس از درو بارنـدگی شـود، در هر دو منطقه برای گردآوری محصول، لازم است آنها را ردیف کرد که بـا ماشـین هـای جارو (ریک) انجـام مـی شـود و گـاهی لازم مـی شـود چنـد ردیـف را بـه علـت کـم پـشتی محصول، یک ردیف کرد تا خوراک مناسب برای ماشین هـای عملیـات بعـدی بـرای مثـال بسته بند فراهم آید و هنگامی نیز به علت پرپـشتی محـصول پـس از درو، ممکـن اسـت لازم باشد هر ردیف به دو یا سه ردیف تقسیم شوند.

جابه جا کردن، ردیف و هوا دادن از دیگر کارهایی است که جارو ( علوفه جمع کن ) می تواند انجام دهـد . جاروهای متـداول امـروزی بـه دسـته مـورب، خورشـیدی و پخـش کـن تقـسیم مـی شـوند . جاروهای مورب نیاز به نیروی محرکه داشته که از چرخ آنها و یا نیروی هیـدرولیک تـأمین می شود و از نظر چگونگی اتصال به تراکتور نیز دارای دنباله بند، نیمه سوار و سوار هستتند.

ریگ های خورشیدی موجود در ایران:

در ایران جاروهای خورشـیدی از نـوع سـوار بـوده و انـواع بزرگتـر آنهـا ممکـن اسـت نیمه سوار باشند و حرکت دورانی از چرخ ها در اثر تماس نوک انگشتی محـیط چـرخ هـا بـا زمین و یا علوفه تأمین می شود و این نوع برای پیروی از بلندی زمین، برای انجـام کـار بهتـر بـوده (بـه دلیـل سـادگی و تنظـیم هـای کمتـر ) و همچنـین جابـه جـائی خورشـید ی هـا، بـرای کشاورزان مورد پسندتر است و خورشیدی ها ممکن است توپرو یا توخـالی باشـند.

کاربردهای مختلف ریگ ( جاور ) خورشیدی:

از ریگ های خورشیدی می توان به منظورهای مختلفی استفاده کرد:
 1:این حالت برای زیر و رو کردن علوفه استفاده می شود. برای زمانی مناسب است که ممکن است بعد از درو باران برایده باشد.
 2: این حالت برای ردیف کردن علوفه به منظور بسته بندی استفاده می شود. دانلود ریگ خورشیدی طراحی شده ( علوفه جمع کن ) در نرم افزار کتیا | پروژه آماده دانشجویی
 3: این حالت برای جابه جا کردن ردیف ها استفاده می شود. برای زمانی مناسب است که هنوز علوفه های زیری برای بسته بند به طور کامل خشک نشده اند.
 4: این حالت برای پخش علوفه ی ردیف ها استفاده می شود. برای زمانی مناسب است که ممکن است بعد از ردیف کردن علوفه ها، بارندگی داشته باشیم.

دانلود ریگ خورشیدی طراحی شده ( علوفه جمع کن - جارو ) در نرم افزار سالیدورک | پروژه آماده دانشجویی | تلماتو

دانلود ریگ خورشیدی طراحی شده ( علوفه جمع کن ) در نرم افزار کتیا | پروژه آماده دانشجویی |

در ادامه تصاویر از ریگ خورشیدی طراحی شده ( علوفه جمع کن ) در نرم افزار کتیا به عنوان یک پروژه آماده دانشجویی را مشاهده خواهید کرد.

تنظیمات مربوط به ریگ ( جارو ) خورشیدی:

اگـر در عملیات با جاروی خورشیدی ملاحظه شد کـه علوفـه جـا مـی مانـد، بـه دلیـل شکـسته شـدن انگشتی هاست که می بایست آنها را عوض کرد و همچنین هنگامی که در حین جارو کـردن علوفه می پرد، ممکن است بـه دلیـل پـرش خورشـیدی هـا اسـت کـه مـی بایـست فـشار تـایر (نیمه سوار) را امتحان کرد و یا سرعت پیشروی را کم کنیم و اگر شکستگی پیـاپی انگـشتی بهمراه بود می توان پوسیدگی و زنگ زدگی آنها را بازدیـد کـرد و همچنـین قرارگیـری در سطح زمین را تنظیم کرد. دلیل اینکه گاهی علوفه به انگشتی گیر می کند این است که سطح یونجه زار برای جاروکردن خیلی خیس بوده است. نوع د یگر جاروها، پخش کـن مـی باشـند که در مناطق بسیار مرطوب و کم آفتاب به کار می رونـد بـه ایـن صـورت کـه علوفـه بـرای خشک شدن چند روزی روی زمین مانده و به زمین چسبیده است و باید بـا ایـن ماشـین آن را بلند کرده تا کپک نزند و بیشتر از نوع سوار میباشد.دانلود ریگ خورشیدی طراحی شده ( علوفه جمع کن ) در نرم افزار کتیا | پروژه آماده دانشجویی

تصاویری از دانلود ریگ خورشیدی طراحی شده ( علوفه جمع کن – جارو ) در نرم افزار کتیا | پروژه آماده دانشجویی:

دانلود ریگ خورشیدی طراحی شده ( علوفه جمع کن - جارو ) در نرم افزار سالیدورک | پروژه آماده دانشجویی | تلماتو

دانلود ریگ خورشیدی طراحی شده ( علوفه جمع کن ) در نرم افزار کتیا | پروژه آماده دانشجویی

دانلود ریگ خورشیدی طراحی شده ( علوفه جمع کن ) در نرم افزار کتیا | پروژه آماده دانشجویی

پروژه دانشجویی آماده

دانلود ریگ خورشیدی طراحی شده ( علوفه جمع کن ) در نرم افزار کتیا | پروژه آماده دانشجویی

گروه تلماتو، پروزه های دیگری از قبیل : –طراحی خطی کارطراحی جوی و پشته سازطراحی گاوآهنطراحی چیزلطراحی کودپاش و غیره را با عنوان پروژه دانشجویی انجام داده اند.ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود ریگ خورشیدی طراحی شده ( علوفه جمع کن ) در نرم افزار کتیا | پروژه آماده دانشجویی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.